ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ร่วมการแนะนำสุขภาพการรับประทานอาหาร โดยการลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สถานที่ & ติดต่อ

-