ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

บริการเฉพาะทาง
แผนกอายุรกรรมให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- ห้องเจาะเลือด

สถานที่ & ติดต่อ

-