ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก

แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก

ข้อมูลทั่วไป

แผนก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรค ตา หู คอ จมูก ทั่วไป โดยแพทย์ที่สามารถวินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคุม ทันสมัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-ชุดตรวจ หู คอ จมูก
-เครื่องส่องกล้อง โพรงจมูก, โพรงไซนัส ส่องตรวจ ออกจอมิเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

โทร 037-627000