ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนก กุมารเวชกรรม

แผนก กุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคต่างๆในทางกุมารเวช โดยแพทยเฉพาะทางด้านกุมารเวช

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 037-627000