ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการกับผู้ป่วยในกลุ่มโรค เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ตลอดจนการรักษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

โทร 037-627000 แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 2