ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-รถพยาบาลฉุกเฉิน
-เครื่อง CT Scan
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-Ultrasound

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 037-627000