ภาษา

ข่าว

การรับประกาศนียบัตร สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง Reaccredit HA ครั้งที่ 4 ขั้นที่ 3

14 มีนาคม 2566
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์ประชุมอิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

คณะสำนักงานประกันสังคม เข้าตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล

15 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อประเมินความพร้อมในการทำความตกลงกรณีการทำหัตถการโรคหลอดเลือดสมอง กับสำนักงานประกันสังคม

คณะมิสแกรนด์เชียงราย 2023 ได้เข้าพบผู้บริหารของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

6 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมิสแกรนด์เชียงราย 2023
ได้เข้าพบผู้บริหารของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

กิจกรรม Health Expo ประจำปี 2565

4 พฤศจิกายน 2565
Health Expo
Innovation for Better Life
วันที่ 4 พ.ย. 2565

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า

30 กันยายน 2565
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ออกหน่วยฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนเเรง
จากการติดเชื้อโควิด-19 ดำเนินการโดยทีมพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนและทีมสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19