ภาษา

ข่าว

ประชุมคณะตัวแทนสถานพยาบาลสปป.ลาว

15 กันยายน 2565
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะตัวแทนสถานพยาบาลสปป.ลาว มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชายแดนคู่ขนาน ด้านการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อพัฒนาระบบโรงพยาบาลคู่ขนาดของประเทศไทย และ สปป.ลาว ภายในวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ มาโย รีสอร์ท เชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการคุณภาพการปฎิบัติการพยาบาล

11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยท่านท่านคณบดีวิทยาลัยพยาบาลเชียงราย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และ ฝ่ายการพยาบาล

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยกู้ภัย ในจังหวัดเชียงราย

4 มกราคม 2565
โดยผู้จัดการวิภาดา อูปแก้ว ผู้จัดการฝ่ายฉุกเฉิน และหัวหน้าฝ่ายขายแผนกการตลาด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากสิงห์อาสา และสิงห์ปาร์คเชียงราย

15 กันยายน 2564
ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์​ น้ำวิตามิน​ PURRA​ ของบริษัทบุญ​รอด​บริ​ว​เวอรี่​ จำกัด​​ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เข้ามอบของเยี่ยมให้ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

10 สิงหาคม 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล
รองผู้อำนวยการ
และคุณปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้