ภาษา

ข่าว

โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงรายนำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

10 มิถุนายน 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คุณปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการกักกันตัวผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

9 มิถุนายน 2564
โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามในครั้งนี้

เริ่มต้นดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ Kasemrad Sriburin Kick off

7 มิถุนายน 2564
นำโดยนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ และ ทีมผู้บริหาร, กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนยืนยันการรับวัคซีนในแอพลิเคชั่นหมอพร้อม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอขอบพระคุณตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ ที่นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงพยาบาลฯ

27 พฤษภาคม 2564
- เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้