ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2564

7 เมษายน 2564
- ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินศรีบุรินทร์ (Sriburin Emergency Service)
- บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
- 053 - 700 200

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

2 เมษายน 2564
- โดยมีนายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- ต้อนรับคณะและบรรยายสรุปหัวข้อการบริหารจัดการโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์

BCH จับมือ วิริยะประกันภัย ออกประกัน Viriyah Care by Kasemrad

1 เมษายน 2564
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านประกันสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล

พิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อแก่เเม่เเก่ (หลังการบูรณะ)

29 มีนาคม 2564
นำโดยคณะผู้บริหาร เเพทย์ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

“หมอเฉลิม” รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

22 มีนาคม 2564
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว