ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมประสาท

ศูนย์ศัลยกรรมประสาท

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Comprehensive Neurology Center)
ประกอบด้วย 9 คลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
• คลินิกประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง (Neurology and Stroke Clinic)
1.คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Clinic)
1.1 ป้องกันและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Prevention and Recovery Service)
1.2 ห้องฉุกเฉิน รถพยาบาลและทีมบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนในการรับผู้ป่วยด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองลัดทุกขั้นตอน
1.3 ห้องไอซียู หอพักผู้ป่วยใน ให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1.4 ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว (Long term Management and Prevention of Stroke Service)
2.คลินิกโรคสมองเสื่อม (Memory Disorders Clinic)
3.คลินิกโรคปวดศีรษะ(Headache Clinic)
4.คลินิกโรคลมชัก(Epilepsy Clinic)
5.คลินิกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson Clinic)
6.คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (Neurosurgery Clinic)
6.1 การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
6.2 การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง(Pituitary Tumors)
6.3 การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง (Spine Tumors)
7.คลินิกบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง
7.1 การบาดเจ็บสมอง Head Injuries
7.2 การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
7.3 การผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ
7.4 การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมชั้น 2

โทร. 0-2910-1600 ต่อ 1030 , 1031

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมประสาท

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด และ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ  16.30 - 17.00  น. *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030,1031

นายแพทย์พรินทร์ มหัทธโน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมปราสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมปราสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 15.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ภัทรวิทย์ รักษ์กุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมปราสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  17.00 - 18.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ