ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป คลินิกปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คลินิกนิ่วทางเดินปัสสาวะ คลินิกมะเร็งทางเดินปัสสาวะ คลินิกสุขภาพเพศชาย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมชั้น 2

โทร. 0-2910-1600 ต่อ 1030 , 1031

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี   16.00 น. ถึง  18.00 น.


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030,1031