ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ

โรงพยาบาลได้จัดสรรเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(ต่างๆ สามารถตรวจหาความผิดปกติของ
ร่างกายได้อย่างละเอียดครบทุกระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ ตรงกับความเป็นจริงในตัวผู้ป่วย และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องสแกนด้วยรังสีเอกซ์แบบพิเศษ และแบบทั่วไป
- เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 128 Slice)
- ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
- วิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน
- ตรวจอัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์ (ตรวจโดยสูตินรีแพทย์)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ต่างๆ(CT Scan 128 Slices)
- เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
- ตรวจด้วยเครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ( Digital Mammography)
- ตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
- ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ทรวงอก
- ตรวจอัลตร้าซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
- ส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
- ตรวจลำไส้ใหญ่ , ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
- ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
- ฉีดสี เพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดเลือด
- ฉีดสี เพื่อตรวจมดลูกและท่อนำไข่ (ตรวจโดยสูตินรีแพทย์)
- ตัดชิ้นเนื้อ เพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
- หรือ การเอ็กซเรย์ สำหรับเต้านม ตับ หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกเอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 02-910-1600 - 48 ต่อ 1120-1121

คณะแพทย์ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

แพทย์หญิงพูนสุข จิตรนุสนธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น.
จันทร์ 16.00-20.00 น.
พุธ 16.00-20.00 น.
ศุกร์ 16.00-20.00 น.
เสาร์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1120-1121 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อภิชาติ โตธนะรุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัสบดี 07.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1120-1121 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ