ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการทางกายภาพในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูในผู้ป่วย ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อและกระดูก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการทุกวัน และให้บริการธาราบำบัด ในกลุ่มเด็กอายุ 3 เดือน – 2 ปี, เด็กพัฒนาการช้า, ผู้สูงอายุ, หญิงตั้งครรภ์, โดยทีมนักกายภาพบำบัด มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท โดยประเมินอาการ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด
1 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้บริการจัดโปรแกรม การออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยทางระบบประสาท
2. ธาราบำบัดให้บริการกายภาพบำบัดด้วยน้ำวน ในผู้ป่วยโรคข้อ,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก,เด็กพัฒนาการช้า,หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ
3. การรักษาด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียงให้บริการรักษาด้วยคลื่นเสียง เพื่อลดปวดในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก
4. การประคบร้อนให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแผ่นประคบความร้อนชื้น ในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก ร่วมกับการบริการ ด้วยเครื่องความถี่เหนือเสียงการลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ
5. บริการการรักษาลดอาการปวดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ ในผู้ป่วยระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
6. การกระตุ้นไฟฟ้าบริการชลอการฝ่อลีบด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
7. การรักษาด้วยคลื่นความร้อนลึก การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้ออักเสบ
8. การทำกายภาพสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทางกระดูกทุกกลุ่มอายุ ด้วยกายภาพบำบัด ด้วยวิธีทันสมัย
9. การทำกายภาพในเด็กที่มีปัญหา ไอ เสมหะ โดยการเคาะปอด ด้วยเทคนิคทางกายภาพ
10.การรักษาภาวะข้อยึดติด เช่น โรคไหล่ติด,โรคเข่าติด ฯลฯ

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 2 แผนกกายภาพบำบัด โทร.02-910-1600 ต่อ 1160,1162