ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

■ บริการเฉพาะทาง
- คลินิกศัลยกรรมให้บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรม มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมแต่ละสาขา ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค เกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรม เช่น ผู้ป่วยเป็นริดสีดวงทวาร, Cyst และก้อนเนื้องอก, ทำหมันชาย, ไส้เลื่อน, นิ่ว(ในถุงน้ำดี), ไส้ติ่ง, ฝี หรือหนองที่ต้องผ่าตัด, ฝีกัณฑสูตร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
- เครื่องจี้ไฟฟ้า
- เครื่องตัดเฝือก

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมชั้น 2

โทร. 0-2910-1600 ต่อ 1030 , 1031

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์นิลพันธ์ นิลสุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี  09.00 น. ถึง  16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
เสาร์ 13.00-14.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พลินท์ ลิมปวิทยาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ และทางเดินน้ำดี
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 14.00 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ