ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ หู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก รวมถึงศีรษะและลำคอ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น โรคไซนัสอักเสบ / โรคนอนกรน / ตรวจวัดระดับการได้ยิน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

บริการต่างๆ
1. คลินิกนอนกรน
การตรวจวินิจฉัยภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ภัยเงียบในยุคปัจจุบันที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจโต และหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตขณะหลับ
- การตรวจ Polysomnography or Sleep test เพื่อแยกการกรนอันตรายและไม่เป็นอันตราย
- การส่องกล้อง Muller maneuver การ X-ray : Cephalometry เพื่อหาสาเหตุนอนกรน
o Nasal CPAP : ใช้รักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือใช้ร่วมกัน
o Pillar procedure : รักษานอนกรนใน 10 นาที
o Uvolopalatopharynoplasty : การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนเพื่อรักษานอนกรน

2. คลินิกการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง
การได้ยินนำมาซึ่งการสื่อสารแสดงความรัก ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อย่าให้การได้ยินที่ลดลงเป็นอุปสรรคในการแสดงความรักด้วยคำพูด
- การตรวจการได้ยิน Audiometry ในห้องเก็บเสียง
- การตรวจ Tympanometry และ Acoustic reflex
- การตรวจ Otoacoustic emission
o ตรวจคัดกรองการได้ยินแรกคลอด ( newborn hearing screening )
o ตรวจการทำงานของหูชั้นใน Outer hair cell of inner ear เพิ่มความไวในการวินิจฉัยภาวะเป็นพิษต่อหูจากยา และจากเสียงดังการใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล

3. คลินิกเวียนศีรษะบ้านหมุน
เวียนศีรษะบ้านหมุน อากาจนี้อาจเกิดจากโรคต่างๆ ได้มากมายน้ำในหูไม่เท่ากัน หินปูนในหูหลุด แม้กระทั่งเนื้องอก ในสมอง ดังนั้นการวินิจฉัยและการตรวจรักษาที่เหมาะสมจึงจำเป็นในผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการ
ทีมแพทย์หู คอ จมูก พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคโดยละเอียด

4. คลินิกมะเร็ง ตรวจวินิจฉัยและรักษาก้อนเนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
มะเร็งศีรษะและคอ พบได้ในคนทุกเพศทุกวัยและพบได้มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของมะเร็งบริเวณนี้พบมากในคนที่สูบบุหรี่ กรรมพันธุ์ มีประวัติสัมผัสสารเคมีในโรงงาน หรือไม่ทราบสาเหตุ
ตัวอย่างของมะเร็งศีรษะและคอ ได้แก่ มะเร็งในโพรงจมูก มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งในปาก ลำคอ กล่องเสียง หลอดอาหาร ต่อมไทรอยด์ และเนื้องอกของต่อมน้ำเหลือง ปัจจุบันมีการพัฒนาทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถวินิจฉัยและรักษามะเร็งบางชนิดได้ผลดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้ ถ้าสามารถตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้น
ถ้าท่านมีอาการดังกล่าวนี้ คือ คัดจมูกเรื้อรัง เลือดออกจมูก เจ็บแผลในปาก หรือเจ็บคอ เสียงแหบ มีก้อนที่คอโต หูอื้อ กลืนอาหารเจ็บ กลืนอาหารลำบาก นานเกิน 2 สัปดาห์ ควรได้รับการตรวยร่างกายทางหู คอ จมูก อย่างละเอียด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะสามารถตรวจพบเนื้องอกบริเวณนี้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสามารถรักษาให้หายขาดได้

5. คลินิกภูมิแพ้
- พ่อหรือแม่ของคุณหรือทั้ง 2 ท่านเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่
- ถ้าพ่อและแม่ของคุณไม่เป็นโรคนี้เลย คุณมีโอกาสร้อยละ 15-25 ที่จะเป็นโรคภูมิแพ้
- ถ้าพ่อหรือแม่ของคุณเพียงคนเดียวที่เป็นโรคภูมิแพ้ คุณมีโอกาสร้อยละ 50 ที่จะเป็นภูมิแพ้
- ถ้าพ่อและแม่เป็นทั้งคู่ โอกาสของคุณจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60-70 ที่จะเป็นภูมิแพ้
- คุณรู้สึกจมูกโล่ง หายใจสะดวกเมื่อล้มตัวลงนอน แต่เมื่อตื่นขึ้นคุณกลับรู้สึกแน่นจมูกหายใจไม่ออก
- คุณต้องทนทุกข์ทรมานกับการเป็นหวัดอยู่เรื่อย และแต่ละครั้งคุณเป็นหวัดนานหลายสัปดาห์หรือไม่
- คุณเกิดอาการแพ้เมื่อเข้าใกล้แมวหรือสุนัข หรือเข้าใกล้คนเลี้ยงแมวหรือสุนัข

คุณเกิดอาการแพ้เมื่ออยู่ในที่ทำงานแต่เมื่อกลับบ้านหรือวันหยุดคุณไม่เกิดอาการขึ้นเลย
โรคภูมิแพ้และอาการ
โรคภูมิแพ้ทำให้เกิดอาการขึ้นได้หลายอย่างและแม้ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะดูแตกต่างกันแต่มีกระบวนการเกิดเป็นแบบเดียวกัน
จมูกอักเสบเนื่องจากอาการแพ้ : มีอาการคัดจมูก จาม คันจมูก น้ำมุกไหล คันใบหู คันริมฝีปาก น้ำมูกไหลลงคอ อาการเหล่านี้จะเกิดตามฤดูกาล เช่น ฤดูที่เกสรดอกไม้ปลิวว่อนในอากาศ เกิดเป็นไข้ละอองฟาง หรืออาจมีอาการตลอดทั้งปีได้

6. โรคกรดไหลย้อน
กรณีที่คนไข้มีปัญหากรดไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร อาการที่ได้พบบ่อย คือ แสบยอดอก จุกๆ ขย้อน และเรอบ่อย
- แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบหู คอ จมูก จะเป็นโรคกรดไหลย้อนเหมือนกัน แต่เกิดที่กล่องเสียงและเนื่องจากตัวกล่องเสียงมีเยื่อบุที่อ่อนกว่าหลอดอาหาร จึงทำให้ทนกรดได้ไม่ดีเท่ากับหลอดอาหาร ดังนั้น ถ้ามีกรดหรือน้ำย่อยเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดอาการที่กล่องเสียงได้มาก และอาการที่จะแตกต่างจากกรดไหลย้อนขึ้นมาในหลอกอาหาร คนไข้อาจมีเสียงแหบโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเป็นอาการของกรดไหลย้อนลงกล่องเสียง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า คนไข้ที่มีเสียงแหบจะเป็นโรคนี้ทั้งหมด บางคนก็รู้สึกจุกๆแน่นๆในคอ เหมือนมีก้อนอะไรอยู่ในคอ ไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุ หรือบางคนมาได้อาการไอเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้ก็อาจมีสาเหตุมาจากโรคนี้
- อาการเรื้อรังที่ควรพบแพทย์
1. เสียงแหบแห้ง ความสามารถในการใช้เสียงลดลง
2. รู้สึกต้องการไอหรืออยากขากเสมหะบ่อยๆ
3. รู้สึกมีเสมหะมาก หรือเสมหะไหลลงคอตลอดเวลา
4. กลืนอาหาร น้ำ หรือเม็ดยาลำบากกว่าปกติ
5. ไอมาก ไอเรื้อรัง โดยเฉพาะช่วงหลังรับประทานอาหารหรือเวลาเอนหลังนอน
6. รู้สึกมีอะไรจุกอยู่ในลำคอตลอดเวลาหรือคล้ายมีก้อนอยู่ในลำคอ
7. แสบร้อนยอดอก เจ็บหน้าอก เรอเปรี้ยวบ่อยๆ
8. หายใจลำบาก หรือสำลักบ่อย
9. ฟันผุ มีกลิ่นปาก
- การตรวจวินิจฉัย
เมื่อท่านมีอาการของโรคกรดไหลย้อน ลงกล่องเสียง จะพบว่ามีอาการบวมของกล่องเสียงหลายบริเวณ เช่น สายเสียง เยื่อบุในกล่องเสียง มีเนื้องอกในกล่องเสียง หรือเสมหะเหนียวติดในกล่องเสียง โดยอาศัยการตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก หรือบางรายต้องตรวจเพิ่มด้วยการส่องกล้องด้วยสายอ่อน (Fiberoptic Laryngoscopy) ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

สถานที่ & ติดต่อ

ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร.0-2910-1600 ต่อ 1430, 1437
เปิดทำการ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

คณะแพทย์ศูนย์ หู คอ จมูก

นายแพทย์สมหวัง วีรปกรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : สาขา หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ