ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กุมารเวชกรรม รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กและตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เรามีทีมแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษในการรักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการให้คำปรึกษาสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมมุมพักผ่อน พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กแต่ละวัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็กในขณะที่มารับบริการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเด็กโดยใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดูแลทารกได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย ตั้งแต่วินาทีแรกที่บุตรหลานของท่านลืมตาดูโลก และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
- ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับจิตเวชและพฤติกรรมผิดปกติ
- ตรวจวินิจฉัยรับปรึกษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสังคม
-ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า ส่งเสริมศักยภาพเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับและอารมณ์
- ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยการแพ้นมวัว ภาวะกรดไหลย้อน กระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ อุจจาระร่วง ท้องผูก ภาวะปวดท้องเฉียบพลันและเรื้อรัง
- ตรวจวินิจฉัยภาวะตัวเหลือง ตาเหลืองในเด็ก ไวรัสตับอักเสบ ภาวะตับแข็ง ถุงน้ำดีอักเสบ
- ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 2
โทร. 02-910-1600 ต่อ 1015,1058
เปิดทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00 – 21.00 น.

คณะแพทย์ศูนย์กุมารเวช

แพทย์หญิงฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพรดา อภิธนังศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์มงคล เงินหลั่งทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขากุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขา : กุมารเวชศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 12.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-14.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ